« امتداد انقلاب »

۱-حديث ثقلين از كدام  یک از معصومین (علیهم السلام) است؟

الف- پيامبر اكرم(ص)           ب- حضرت علي (ع)            ج-امام سجاد (ع)           د- امام زمان (عج)

۲- اين حديث از كدام يك از معصومين (عليهم السلام ) است؟

( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض)

الف- امام سجاد (ع)           ب- پيامبر اكرم(ص)          ج- امام هادي(ع)       د- حضرت زهرا ( س)

 ۳-به نظر حضرت امام (ره)جمله (لن يفترقا حتي يردا علي الحوض) در حديث ثقلين اشاره احتمالي به چيست؟

الف- بعد از وجود پيامبر اكرم(ص) هر چه بر يكي از دو ثقل گذشته بر ديگري نيز گذشته است.

ب- مهجوريت هر يك از دو ثقل باعث مهجوريت ديگري نيز شده است.

ج- قران و عترت باعث سعادت مي شوند.

د-موارد الف و ب

۴-حضرت امام (ره) کدام حدیث را حجت قاطع بر جمیع بشر می دانند؟

الف- حدیث غدیر   ب-حدیث کساء    ج- حدیث ثقلین    د- حدیث منزلت

۵-منظور از ثقل اكبر و ثقل كبيرچيست؟

الف-قرآن مجيد/اهل بيت پيامبر اكرم(ص)                      ب- قرآن مجيد/نهج البلاغه     

ج- نهج البلاغه/صحيفه سجاديه                                د- هيچكدام

۶-حضرت رسول اکرم(ص) در حدیث ثقلین ،هدایت را مشروط به چه چیزی می دانند؟

الف- پیروی از کتاب خدا                                    ب-تقوا و عمل صالح

ج-پیروی از اهل بیت (ع)                                    د- موارد الف و ج

۷-موسس مذهب شيعه چه كسي است؟

الف-پيامبراكرم(ص)به امرخداوند       ب- حضرت علي (ع)      

 ج-حكومت صفويه                   د- امام صادق (ع)

 ۸-افتخار ملت ما،پیروی از مذهبی است که ....

الف-می خواهد حقایق قرانی را از مقبره ها و گورستان ها نجات دهد.

ب- می خواهد آنها را از بردگی و بندگی طاغوتیان نجات دهد.

ج-رسول خدا(ص) به امر خداوند موسس آن بوده است.

د- همه موارد

۹-به نظر حضرت امام(ره) انحراف در دين اسلام از چه زماني آغاز شد؟

الف- از زماني كه قرآن كريم از صحنه خارج شد.             ب- از زماني كه دين از سياست جدا شد.

ج-از زماني كه به قرآن دروغ بسته شد.                        د-از زمان استعمار كشور هاي اسلامي    

۱۰-پس از شهادت حضرت علی(ع) خودخواهان و طاغوتیان در مورد قرآن چه کردند؟

الف-قرآن را وسیله ای کردند برای حکومت های ضد قرآنی

ب- مفسران حقیقی قرآن را با بهانه ها و توطئه های از پیش تهیه شده عقب زدند

ج- با قرآن در حقیقت ،قرآن را از صحنه خارج کردند.

د- همه موارد صحیح است.

۱۱-خود خواهان و طاغوتیان پس از شهادت حضرت علی(ع) بر کدام یک از آزمان های مقدس قرآن کریم خط بطلان کشیدند؟

الف- هدایت بشر         ب- حکومت عدل الهی          ج- توحید          د- وجود قیامت

۱۲-به نظر حضرت امام(ره) چه كتابي ،بزرگترين دستور  زندگي مادي و معنوي انسان است؟

الف-صحيفه سجاديه           ب-قرآن کریم                      ج-نهج البلاغه              د-مفاتيح الجنان

۱۳-به نظر حضرت امام(ره) چه كتابي بعد از قران كريم ،بزرگترين كتاب در زندگي مادي و معنوي انسان است؟

الف-صحيفه سجاديه           ب-صحيفه فاطميه              ج-نهج البلاغه              د-مفاتيح الجنان

۱۴-به دعاهايي كه از ائمه معصومين(ع) نقل گرديده است چه مي گويند؟

الف-قرآن نازل                ب- قرآن صاعد                  ج- نهج البلاغه            د صحيفه سجاديه

۱۵-كتاب الهام شده از طرف خداوند  به حضرت زهراي مرضيه (س) چيست؟

الف- نهج البلاغه        ب- صحيفه فاطميه        ج- صحيفه سجاديه       د-قرآن صاعد

۱۶-دعاي عرفه متعلق به كدام يك از امامان معصوم(ع) است؟

الف- حضرت علي (ع)     ب- حضرت سجاد(ع)    ج- حضرت امام حسين (ع)   د- حضرت امام رضا(ع)

۱۷-كدام كتاب به زبور آل محمد(ص) مشهور است؟

الف- قرآن كريم     ب- نهج البلاغه         ج- صحيفه سجاديه       د- صحيفه فاطميه

۱۸-صحيفه سجاديه متعلق به كدام يك از امامان معصوم (عليهم السلام) است؟

الف- حضرت علي (ع)     ب- حضرت سجاد(ع)    ج- حضرت امام حسن (ع)   د- حضرت امام هادي(ع)

۱۹-از نظر حضرت امام(ره) كداميك از علوم اسلامي درياي بي پايان است؟

الف- كلام                 ب- فقه جعفري             ج- رجال                     د- فلسفه

۲۰-حضرت امام(ره)چه كشوري را ترويست بالذات دولتي معرفي مي كنند؟

الف- آمريكا               ب- انگليس               ج- رژيم صهيونيستي               د- فرانسه

۲۱-حضرت امام(ره) كدام فقه را بيانگر مكتب رسالت و امامت مي دانند؟

الف-فقه و اصول              ب-فقه روايت                ج-فقه سنتي            د-هيچكدام

۲۲-چيزي بيانگر بعد سياسي نماز است؟

الف-نماز جمعه          ب-نماز جماعت              ج-الف و ب                   د-نماز آيات

۲۳-لعن و نفرين و فرياد ازبيداد بني اميه نشانه چيست؟

الف-آنان تا قيامت مورد لعنت هستند.               ب-نشانه مظلوميت ائمه و بر حق بودن تشيع است.

ج-نشانه فرياد بر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن اين فرياد ستم شكن است.          د-هيچ كدام

۲۴-به نظر حضرت امام(ره) در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای ائمه حق ،چه چیزی باید مورد توجه قرار گیرد؟

الف- از حیث ادبی استوار و صحیح باشد.

ب- از محتوی دینی برخوردار باشد.

ج-به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود.

د- جنبه تاریخی وقایع رعایت شود.

۲۵-حضرت امام (ره) چه مذهبي را سرا پا بي اساس و خرافاتي مي دانند؟

الف- وهابيت            ب- مسيحيت                        ج- يهوديت               د- زرتشتي

۲۶-حضرت امام (ره) چه چیزی را پدیده الهی معرفی می کنند؟

الف: انقلاب                ب: اسلام وحکومت اسلامی             ج: برابری        د: عدالت اجتماعی

۲۷-امام خمینی (ره)عامل اصلی پیروزی انقلاب را چه می‌دانند

الف.ضعف گروه مقابل و ظالم                 ب.تأییدات غیبی الهی

ج. اطاعت مردم از رهبری                   د. هیچ کدام

۲۸امام خمینی وجه تمایز انقلاب ما را با سایر انقلابها در چه می‌دانستند ؟

الف.اسلامی بودن                                             ب. مردمی بودن    

ج.ظالم بودن رژیم شاه                                 د.طریقه پیدایش ـ کیفیت مبارزه ـ انگیزه قیام مردم

۲۹دو ركن اصلي پيروزي  انقلاب اسلامي چيست؟

الف- مشكلات اقتصادي/ظلم وستم           ب-انگيزه الهي/ وحدت كلمه    

ج-فسادمالي/فساداداري                        د- هيچكدام

۳۰-امام خمینی رمز بقای این انقلاب را چه می‌دانستند ؟

الف.انگیزه الهی ـ وحدت کلمه              ب. وحدت     

ج.خوب کار کردن مسئولین                  د.حفظ اسلام و جمهوریت نظام

۳۱-از منظر امام خمینی (ره)،مسلمانان چگونه می توانند در مقابل تبلیغات تفرقه افکن بایستند؟

الف- با حفظ انسجام و وحدت

ب-با جلوگیری از سفرهای مخالفان جمهوری اسلامی به منطقه

ج- با مایوس کردن کفار و منافقان

د-هیچکدام

۳۲-حضرت امام(ره) در وصيت نامه چه چيزي را در راس همه واجبات  بيان مي كند؟

الف- نماز جمعه      ب- حفظ اسلام          ج- حفظ انقلاب                د-حفظ دولت

۳۳-دشمنان با چه توجیهی اسلام را مخالف حکومت و سیاست  معرفی می کنند؟

الف-اسلام ،تنها با معنویات و تهذیب نفوس سر و کار دارد.

ب-اسلام به تحذیر از مقامات دنیایی و به ترک دنیا دعوت می کند.

ج- اسلام برای ساختن آخرت و سیاست ،برای تعمیر دنیا است.

د- همه موارد

۳۴-کدام گزینه ناظر بر این است که اسلام ، از حکومت و سیاست جدا نیست؟

الف- احکام عبادی- سیاسی اسلام

ب- حکومت پیامبر اکرم(ص)

ج- حکومت خلفای اول اسلامی

د- همه موارد

۳۵-کدام گزینه از ویژگی های حکومت حق ،نمی باشد؟

الف- نفع مستضعفان   ب- جلوگیری از ظلم و جور   ج- سنت گرایی    د- اقامه عدالت اجتماعی

۳۶-كداميك از پيامبران الهي تشكيل حكومت دادند؟

الف- حضرت سليمان (ع)   ب- حضرت رسول اكرم(ص)      ج-حضرت عيسي(ع)       د-  موارد الف و ب

۳۷-کدامیک از امامان معصوم تشکیل حکومت دادند؟

الف:حضرت علی (ع)        ب- امام حسین (ع)            ج: امام سجاد (ع)               د: امام صادق (ع)

۳۸-به نظر حضرت امام(ره) قرآن كريم وسنت پيامبر اكرم(ص)  در چه موردي بيشترين احكام رادارد؟

الف- عبادات         ب- حكومت و سياست     ج- اخلاق      د- كلام

۳۹-تشكيل حكومت اسلام در زمان حضرت رسول اكرم(ص)  با چه انگيزه اي به وجود آمد؟

الف-بر انداختن بت ها                                ب- از بين بردن جاهليت     

ج- با انگيزه بسط عدالت اجتماعي                د- هيچ كدام

۴۰-امام خمینی مردم ایران را بهتر از مردم کدام شهرها می‌دانستند ؟

الف.همه مردم جهان       ب.حجاز ـ کوفه ـ عراق      ج.مردم اروپا                 د.عناصر داخلی غرب‌زده

۴۱-از نظر حضرت امام(ره) چه شكل از آزادي موجب تباهي جوانان مي گردد؟

الف-آزادي مطبوعات               ب- آزادي بيان            ج- آزادي به شكل غربي             د- دموكراسي

۴۲-به نظر حضرت امام (ره) تصدي قضا بر اهلش چه حكمي دارد؟

الف-واجب عيني است.      ب-مستحب است.         ج-واجب كفايي است.       د-مستحب موكد است

۴۳-تعيين رهبر از وظايف كدام نهاد است؟

الف:مجلس شوراي اسلامي         ب:مردم           ج:مجلس خبرگان رهبري        د- شوراي نگهبان

۴۴-تعیین عالی ترین مقام قضایی ، از وظایف کیست؟

الف- شورای نگهبان   ب- مقام معظم رهبری      ج- مجلس خبرگان     د- مجلس شورای اسلامی

۴۵-حضرت امام(ره) در وصيت نامه خود چه چيزي را لازمه يك حكومت سالم مي داند؟

الف- عدالت اجتماعي      ب- عمل به احكام                ج- آزادي           د- عدالت سياسي

۴۶-مخاطبان وصیت نامه حضرت امام(ره) امام چه کسانی هستند؟

الف:ملت ایران       ب:ملل اسلامی               ج- مظلومان جهان      د:همه موارد

۴۷-به نظر امام (ره) اگر كسي با سياست بازي و دسيسه وكيل مردم شود ،نمايندگان بايد چه كار كنند؟

الف-اعتبارنامه وي راردكنند.             ب-او را ارشاد كنند   

ج-بااوهمكاري نكنند.                      د-وي را به مردم معرفي كنند

۴۸-نظر اقتصادي اسلام كدام است؟

الف-سرمايه داري نامحدود                                                    ب- اقتصاد اشتراكي           

ج-سرمايه داري مشروع با شناخت مالكيت و مطابق عدالت            د- هيچكدام

۴۹-حضرت امام(ره)بدبختي مسلمانان را در چه مي داند؟

الف-حكومت هاي وابسته به شرق و غرب                 ب- كم كاري حكومت 

ج-سهل انگاري حاكمان                                         د-حكومت استبدادي

۵۰-به نظر حضرت امام (ره)نجات كداميك از مواردزير از انحراف ،نجات كشور و ملت است.

الف- دانشگاه ها         ب- حوزه هاي علميه             ج -مدارس                د- قوه قضاييه

۵۱-وصيت حضرت امام(ره) به رهبر و شوراي رهبري چيست؟

الف:خدمت به مردم      ب: تلاش مضاعف              ج: كشور را به شرق و غرب گرايش ندهند

د- خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوري اسلامي و محرمان و مستضعفان بنماييد.                   

۵۲-از نظر حضرت امام(ره) تنظيم و تصفيه حوزه هاي علميه وظيفه كيست؟

الف- روحانيون     ب- مراجع        ج- مدرسين محترم وفضلا با تاييد مراجع وقت      د- دولت اسلامي

۵۳-بهترين راه عقب نگه داشتن و غارت كشورهاي تحت سلطه جهان خواران چيست؟

الف- منحرف نمودن جوانان از فرهنگ ،ادب و ارزش هاي خودي        ب- سركوب نيروهاي متعهد      

ج-محاصره اقتصادي                                                                  د- حمله نظامي

۵۴-به نظر حضرت امام(ره) نمايندگان مجلس بايد از چه طبقه اي باشند؟

الف-از محرومين و متوسطين جامعه      ب- از سرمايه داران    ج-  از روشنفكران       د- هيچكدام

۵۵-حضرت امام(ره) چه امري را تحفه الهي  دانسته اند كه ما از آن غافل بوده ايم؟

الف- جنگ تحميلي     ب- پيروزي انقلاب               ج-  انتخابات       د- مردم سالاري

۵۶-به نظر حضرت امام(ره) وقتي مصلح كل (عج) ظهور نمايد ،چه مي شود؟

الف- عالم يك روزه اصلاح مي شود.

ب-مردم ظالم پشيمان مي شوند.

ج- قيامت بر پا مي شود.                      

د-با كوشش و فداكاري ،ستمكاران سركوب و منزوي مي شوند.

۵۷-به گفته ی امام(ره) از جمله نقشه ها که تأثیر بزرگی بر کشور عزیزمان گذاشت چه بود؟

الف-بیگانه نمودن کشورهای استعمارزده از خویش.                       ب-انحصارجویی ها.          

ج-غرب زده و شرق زده نمودن کشورهای استعمارزده.                   د-مورد الف و ج.

۵۸-امام خمینی فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می‌دانستند ؟

الف.رنگ معنوی یافتن زندگی‌ها با اسلام                  ب.مخالفت اسلام با فساد و فحشا                   

ج.داشتن برنامه‌‌ریزی برای تمام شئون زندگی            د.تفاوت در احکام تکلیفی اسلام

۵۹-امام خمینی مردم را با چه لفظی خطاب کردند ؟

الف-ولی‌نعمت     ب-مردم بزرگوار       ج-مردم محبوب          د-مردم ایثارگر

۶۰- امام خمینی به ملت‌های مسلمان چه توصیه‌ای کردند ؟

الف.خداجوی       ب.ساده‌زیستی      ج.الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران        د.جلوگیری از اسراف

۶۱-امام خمینی نقشه شیطانی استعمارگران را در زمان رضاخان چه می‌دانست ؟

الف.به انزوا کشانیدن روحانیت         ب.وارد کردن نیروهای نظامی      

ج.گرفتن مسند حکومت                   د.تحریم ایران

۶۲-امام خمینی به دانشگاهیان چه توصیه‌ای نمود ؟

الف.خوب درس خواندن و طی مدارج علمی                              ب.به اساتید احترام بگذارند        

ج.محکمتر کردن پیوند دوستی با طلاب و فضلای حوزه                 د.دوری از اعتراض و آشوب

۶۳-منظور امام خمینی نقشه‌ای که فرهنگ ما متأثر از آن شد کدام است؟

الف.بی‌اعتمادی مردم به نظام                 ب.غرب وشرق زده نمودن فرهنگ ایران

ج.محتاج شدن از لحاظ فرهنگی              د.مصرفی بار آمدن مردم

۶۴-امام خمینی هدف غرب از بوجود آوردن مراکز فحشا را چه می‌دانست ؟

الف.ارائه آزادی                                        ب.دوستی با جوانان    

ج.عقب نگه داشتن کشورها                    د.دادن حق انتخاب به مردم

۶۵-امام خمینی مهمترین ویژگی رئیس‌جمهوری را چه می‌دانست ؟

الف.باسواد باشد                                    ب.باتقوا باشد       

ج.طعم فقر را چشیده باشد                     د.به فکر خوب انجام دادن کارها باشد

۶۶-امام خمینی نحوة رسوخ  بیگانگان در حوزه‌های علمیه را چگونه می‌دانست؟

الف.منهدم کردن و بمب‌گذاری در حوزه‌ها                        ب.به صورت حمله شبانه به حوزه‌ها

ج.با نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزها                د.منحرف ساختن حوزویان از راه حق  

۶۷-«از بزرگترین واجبات واقامه آن از والاترین عبادات است» توصیف امام (ره) از چیست؟

الف)نماز                       ب)جهاد در راه خدا     

ج)حکومتی که برای اقامه عدالت وجلوگیری از ظلم وجور تشکیل شده باشد

د)تلاش وکوشش برای حفظ وپیشرفت انقلاب اسلامی

۶۸-حضرت امام (ره)بي اعتنايي به مذهب و معنويات را از نشانه هاي چه گروهي مي دانند؟

الف:روشنفكري غربي                 ب: ناآگاهان                       ج:منحرفان        د:   هیچکدام

۶۹-حضرت امام(ره) تعهد وكلاي مجلس به چه چيزي مي دانند؟

الف: قانونگذاري            ب:  اسلام و مصالح كشور          ج:رعايت نظم          د: شرکت در انتخابات

۷۰-علم اخلاق ،تهذيب نفس و سير سلوك را چه مي نامند؟

الف:جهاد اصغر                 ب: جهاد اكبر                        ج:فقه اعتقادي   د: کلام

۷۱-وصیت حضرت امام (ره) به وزرای کشور چیست؟

الف: قوانین را درست و با عدالت اجرا کنند.     

ب: افراد لایق و متدین و متعهد و عاقل و سازگار با مردم را استاندار کنند.

ج:با قوه قضاییه همکاری کنند.                       

د:با وزارت ارشاد همکاری کنند.

۷۲-نظر حضرت امام (ره)  نسبت به عدم حضور و شركت در انتخابات  چيست؟

الف- مانعي ندارد.                       ب- در بعضي مقاطع گناهي در راس گناهان كبيره است.

ج-مكروه است.                           د- هيچكدام

۷۳-به نظر حضرت امام (ره) مقدرات كشور به دست چه كساني است؟

الف- محصولات مراكز تعليم و تربيت خصوصا دانشگاه ها                ب- قواي مسلح      

ج- احزاب و گروه هاي سياسي                                                د- هيچكدام

۷۴-از نظر حضرت امام(ره) چه قشري از اجتماع نبايد در هيچ حزب و گروه سياسي وارد شوند؟

الف-قواي مسلح از قبيل ارتش و سپاه و بسيج                   ب-نمايندگان مجلس       

ج-روحانيون                                                                 د-اصناف و بازاريان

۷۵-به فرموده حضرت امام(ره) ،در چه صورتی امکان کودتا یا اشغال یک کشور برای دشمنان پیش نمی آید؟

الف- نیروهای مسلح،تحت تاثیر قدرت ها قرار نگیرند.

ب-فرماندهان پاکدامن، متصدی امر باشند.

ج- نیروهای مسلح، اقتدار و توان نظامی خود را افزایش دهند.

د- همه موارد

۷۶-به نظر حضرت امام (ره) كدام گروه مورد بهره برداري قدرت هاي بزرگ و سياست هاي مخرب ايشان براي تغيير حكومت ها است؟

الف- قواي مسلح            ب-قواي سه گانه                     ج- دانشگاه ها                 د- هيچكدام

۷۷-توصيه حضرت امام (ره) به وزير خارجه  چيست؟

الف-دوستي با دولت ها                                            ب-حفظ استقلال  

ج-اصلاح و تحول در وزارت خارجه و سفارتخانه ها              د-موارد ب و ج

۷۸-وظیفه وزارت ارشاد درهمه اعصار ازمنظرامام(ره) چیست؟

الف)کوشش برای تبلیغ حق مقابل باطل                          ب)ارایه چهره حقیقی جمهوری اسلامی

ج)اجرای برنامه های فرهنگی                                           د) گزینه الف وب

۷۹-کشورعزیز ایران چگونه ازآسیب مصون خواهدماند؟

الف)برقراری روح تعاون وتعهد درجامعه                                 ب)حرکت بسوی رفع مشکلات جامعه

ج)حرکت به سمت عدالت اجتماعی                                        د)خدمت به محرومین

۸۰-حضرت امام(ره)در خاتمه وصيت نامه،چه وصيتي مي نمايند؟

الف-به سوي خود شناسي حركت كنيد.                     ب-به ياد خداي متعال و در خدمت او باشيد.

ج-خود كفا شويد و به سوي استقلال در همه ابعادش برويد.              د-همه موارد

۸۱-اين وصيت حضرت امام(ره) خطاب به كيست؟با ياد خداي متعال به سوي خودشناسي و خودكفايي و استقلال وترقي كشور ادامه دهيد.

الف: دولت                 ب:مجلس           ج:همه مردم          د: هیچکدام

۸۲-كداميك از موارد زير را ه پيشرفت كشور است؟

الف:  توكل به خدا و اعتماد به نفس           ب: تحمل مشكلات و فعاليت و تلاش      

ج:الف و ب                                          د:هیچکدام

۸۳-در چه صورت مطالب نسبت داده شده به امام (ره) مورد تاييد و تصديق است.

الف-در كتاب ها و مجلات آمده باشد.    

ب-با صدا يا خط و امضاي ايشان باشد ومورد تصديق كارشناسان

ج- در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشند.           

د-ب و ج

۸۴-با رفتن يك خدمتگزار در سد آهنين ................خللي حاصل نخواهد شدكه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند .

الف: حكومت            ب:  ملت              ج:قواي مسلح       د:کشور

۸۵-به نظر حضرت امام (ره) ميزان  در هر كس ..................اوست.

الف-  حال فعلي            ب- سوابق انقلابي              ج- حضور در جبهه هاي      د- گذشته كاری 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

۱-کلمه انقلاب در اصل از اصطلاحات کدام علم بوده است؟

الف- علم پزشکی      ب- اختر شناسی         ج-زیست شناسی             د-فیزیک

۲- تغییر اساسی و سریع در ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی یک جامعه که با حرکت عمومی مردم همراه است،چه نام دارد؟

الف-انقلاب سیاسی           ب-انقلاب فرهنگی            ج- انقلاب اجتماعی        د-انقلاب ساختار

۳-  انواع انقلاب ها عبارتند از :

الف-سياسي و كودتا             ب- اجتماعي و اقتصادي       

ج- كودتا و شورش                د- سياسي و اجتماعي

۴- انقلاب اسلامي ايران در كدام دسته از انقلاب ها طبقه بندي مي شود؟

الف-انقلاب اجتماعي        ب- انقلاب سياسي         ج- انقلاب فرهنگی           د- انقلاب اقتصادي

۵- تغییرات اجتماعی اگر اساسی و بنیادی و توام با خشونت باشدبه....... منجر می شود.

الف:کودتا       ب: انقلاب        ج:رفرم واصلاح           د:شورش

۶-تغييرات تدريجي و جزئي كه از سوي حاكمان بصورت قانوني و مسالمت آميز انجام مي شود چه نام دارد؟

الف- كودتا          ب- فضاسازي             ج-  رفرم (اصلاح)          د-مصالحه

۷- عنصر اصلی تشکیل دهنده انقلاب کدامیک است؟

الف- مردم            ب- ارتش             ج- حاکمان             د- احزاب

۸- حرکتی معمولا دراز مدت که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار می آید.

الف:جنبش ( نهضت)            ب: کودتا                 ج: شورش              د:  رفرم

۹-نخستین عامل مهم در وقوع هر انقلاب که منشاء روانشناختی دارد ،چیست؟

الف- نارضایتی عمیق از وضعیت اجتماعی            ب- رهبری و نهاد بسیج گر      

ج- نارضایتی سیاسی                                    د- خشونت

۱۰-نارضایتی عمیق از وضع موجود اولین عنصر مهم در وقوع کدامیک از پدیده های اجتماعی سیاسی محسوب می شود ؟

الف-انقلاب                  ب- اغتشاش               ج-شورش               د-اصلاح

۱۱-عواملی که موجب پیروزی انقلاب می شود،چیست؟

الف-عامل نارضایتی،ایدئولوژی جایگزین،روحیه انقلابی

ب-عامل نارضایتی، ایدئولوژی جایگزین،رهبری و نهاد های بسیج گر

ج-عامل نارضایتی، کودتا،رهبری و نهاد های بسیج گر،روحیه انقلابی

د-عامل نارضایتی، ایدئولوژی جایگزین ،روحیه انقلابی،رهبری و نهاد بسیج گر

۱۲- کدام یک از موارد ذیل از خصوصیات کودتا نمی باشد؟

الف-کودتا در جوامعی رخ می دهد که ارتش نقش ویژه ای در برابر ملت دارد

ب-در کودتا ارزش ها و زیر ساخت ها تغییر نمی کند

ج-در کودتا اصولا عوامل بیگانه دخالت ندارد.

د-کودتا چیان پایگاه مردمی ندارند.

۱۳- اقدام معدودی از نیرو های حاکم برای رسیدن به قدرت و کنار نهادن حاکمی که در راس قدرت قرار دارد را .... می گوییم.

الف-شورش        ب- جنبش                ج- انقلاب                    د-کودتا

۱۴-ویژگی شورش یا قیام کدام است؟

الف-جنگ داخلی                                        ب- داشتن رنگ سیاسی یا انقلابی

ج-سرکوب در مدتی کوتاه                              د-الف و ب  

۱۵-دقت و اقتدار روحیه انقلاب به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- ویژگی های تاریخی و فرهنگی                            ب- نوع ایدئولوژی انقلابی

ج-مجموعه خصوصیات و اقدامات پیشین حکومت            د-همه موارد

۱۶-کدام یک از وارد زیر جزء مراحل روند یک انقلاب نیست؟

الف-براندازی          ب- مدارا کردن         ج-انتقال قدرت        د-پاکسازی مهره های اصلی حکومت

۱۷- انقلاب صنعتي از نيمه قرن................و از ...............با پيامد هاي اجتماعي و سياسي آغاز شد.

الف- هفدهم- انگلستان    ب- هيجدهم- فرانسه            ج- نوزدهم - آلمان     د- هيجدهم –انگلستان

۱۸- در دوران ...... برای نخستین بار هویت ایرانی در قالب مذهب تشیع احیاء گردید.

الف- قاجاریه             ب-صفویه            ج- پهلوی                    د- زندیه

۱۹- مهمترین ویژگی دولت های قاجار چه بود؟

الف- بی قانونی      ب- بی دینی         ج-دیوان سالاری       د- فرد محوری

۲۰-در دوران قاجاریه،نخبگان حاکم از چه گروه هایی تشکیل می شدند؟

الف-اشراف یا شاهزادگان                             ب- عمال دولت یا مستو فیان

ج- الف  و ب                                             د- هیچ کدام

۲۱- در دوره قاجاریه ،اشراف از چه راه هایی به قدرت می رسیدند؟

الف-از راه خرید یا بهره برداری از زمین         ب- از راه خریدن حکومت شهر ها و ولایات

ج-از را علم و آگاهی                               د- الف و ب

۲۲-در پاسخ به اين سوال كه چرا غرب پيشرفت كرد و ايران عقب ماند ،چه ديدگاه هايي مطرح شد؟

الف- الگوي تعالي اسلامی              ب- الگوي شبه ترقي  غرب گرا       

ج- اصلاح و رفرم                            د-گزينه الف و ب

۲۳-در دوران حکومت قاجار با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و جهان ،چه مفاهیم تازه ای در ذهن ایرانیان راه یافت؟

الف- ترقی               ب- قانون و احزاب         ج-مطبوعات          د-همه موارد

 ۲۴-چه کسانی نسخه برون رفت از وضعیت عقب ماندگی را بر مبنای هویت ایرانی و اسلامی معرفی کردند؟

الف-معتقدان مشروطیت                     ب-معتقدان الگوی شبه ترقی غرب گرا      

ج-معتقدان الگوی تعالی  اسلامی          د-طرفداران ناسیونالیسم

 ۲۵- الگوی شبه ترقی غرب گرا در اواخر عصر قاجار در چه قالبی مطرح شد؟

الف- مشروطه غرب گرا      ب- مشروطه مشروعه      ج- بیداری اسلامی       د- نوسازی

۲۶-علمای شیعی با تکیه بر کدام قاعده فقهی در برابر پدیده ای به نام استعمار  خارجی ،موضع گرفتند؟

الف-تعاون بر بر و تقوی              ب-جهاد و دفاع               ج-لاضرر                  د-نفی سبیل

 ۲۷-منشاء حقیقی الگوی تعالی اسلامی  چیست؟

الف- بیداری اسلامی     ب-بیداری قشر فرهیخته       ج- حضور مراجع تقلید     د- غرور ملی

۲۸- الگوي تعالي اسلامی از چه زماني آغاز و در چه زماني به اوج خود رسيد؟

الف-  جنگ هاي ايران و آلمان- 15 خرداد 1342    

ب- جنگ هاي ايران و روسيه- انقلاب اسلامي ايران

ج- جنگ هاي ايران وانگلستان- قيام تنباكو             

د-جنگ هاي ايران و روسيه- نهضت مشروطيت

 ۲۹-کدام قرن به عنوان عصر طلایی دوران تمدن اسلامی شهرت دارد؟

الف-قرن سوم هجری                             ب-قرن چهارم هجری

ج- قرن پنجم هجری                               د-قرن هفتم هجری

۳۰- صدور فتوا از سوی ....... حکومت قاجار را مجبور به لغو امتیاز تنباکو نمود.

الف- آیت اله بهبهانی                    ب-آیت اله میرزای آشتیانی

ج-آیت اله میرزای شیرازی               د-خوند خراسانی

۳۱-ایجاد عدالت خانه در حقیقت برای رسیدگی به ..... بود.

الف-خواسته های اجتماعی و اقتصادی          ب-رسیدگی به اختلافات مردم از یکدیگر

ج -رسیدگی به شکایات مردم از دولت            د- هیچ کدام

۳۲- لزوم استقلال و نفی استعمار ....... مبنای الگوی تعالی شد.

الف- پس از جنگ های ایران و روسیه              ب- در جریان قیام تنباکو

ج- در جنبش عدالت خانه                              د- همه موارد

۳۳- برخوردکدام عالم دینی با سپهسالار بعنوان شاخص ترین برخورد نهاد دینی و علمای شیعه با ارکان حکومت قاجار تا زمان شکل گیری  نهضت تنباکو محسوب می شود؟

الف-حاج ملا علی کنی                       ب-حکیم سبزواری

ج-آخوند خراسانی                             د-شیخ فضل اله نوری

۳۴-در سال 1299 شمسی ،چه کسی برای انجام کودتا انتخاب شد؟

الف-سید ضیاءالدین طباطبایی                            ب-رضا خان پهلوی

 ج- الف و ب                                                  د-هیچکدام

۳۵- ثبات سیاسی حکومت رضا شاه بر کدام اصول زیر بنا شده بود؟

الف- ارتش                                ب-بروکراسی مدرن

ج- پشتیبانی گسترده دربار              د-همه موارد

۳۶- کدام مورد از شاخصه های اصلی مدرنیته نیست؟

الف- دنیا گرایی         ب- علم گرایی        ج- فایده گرایی         د- استقلال طلبی

۳۷- چه عواملی سبب رویکرد پهلوی اول به مدرن سازی کشور به شیوه غربی شد؟

الف-حضور تحصیل کردگان غربی کنار طبقه حاکم         ب-تاثیرات نهضت مشروطیت

ج-توجه به فرهنگ خودی و دستورات اسلام               د-موارد الف و ب

۳۸- نوسازی رضا شاه در چه عرصه هایی آغاز شد؟

الف-عرصه های اقتصادی و اجتماعی                ب-سیاسی               

ج-فرهنگی                                                 د-گزینه الف و ج

۳۹- نوسازی فرهنگی رضا شاه بر کدام محور های زیر استوار بود؟

الف- باستان گرایی،تجدد ومذهب زدایی             ب- باستان گرایی ،وابستگی و تجدد

ج-تجدد،تاسیس مدارس جدید و اصلاحات            د- مذهب زدایی ،رواج بی قیدی و تاسیس بانک ملی

۴۰-جوهره اصلي اصلاحات فرهنگي رضا شاه بر چه چيزي بود؟

الف- ناسيوناليسم( ملي گرايي) 0     ب- ليبراليسم       ج- سوسياليسم        د-استقلال طلبي

۴۱-درک دولت نوگرا پهلوی اول از تمدن جدید چه بود؟

الف-سلوک و رفتار تجدد مآبانه                      ب-تغییر در ظواهر

ج-الف و ب                                              د- هیچ کدام

۴۲-نمونه بارز مخالفت روحانيون و بسياري از مردم با قانون اتحاد لباس و كشف حجاب كدام مورد است؟

الف- نهضت مشروطه     ب- قيام مسجد گوهر شاد     ج- قيام پانزده خرداد        د- جنبش عدالتخانه

۴۳- چهارچوب الگوی ترقی در عصر پهلوی دوم در چه قالبی مطرح گردید؟

الف- توسعه                           ب-مذهب زدایی

ج- نوسازی                             د- همه موارد

۴۴- دهه ۱۳۲۰در ایران ،مقارن با چه رویداد هایی در جهان بود؟

الف-پایان جنگ جهانی دوم                             ب-شکل گیری نظام دو قطبی در جهان

ج- الف و ب                                                د-هیچ کدام

 ۴۵-در چه سالی محمد رضا شاه پا به عرصه سیاسی ایران گدارد؟

الف-۱۳۲۰              ب-۱۳۲۲                    ج-۱۳۴۲               د-۱۳۲۹

۴۶- در دوره پهلوی دوم ،ایران از چه نظر مورد توجه هر دو ابرقدرت بود؟

الف- استراتژیک- صنعتی بودن                       ب-اقتصادی- صنعتی بودن

ج-استراتژیک- وجود ذخایر طبیعی                    د-همه موارد

۴۷- تحلیل گران غربی برای جلو گیری از نفوذ کمونیسم در ایران بر چه باورهایی بودند؟

الف-صنعتی شدن ایران                    ب-مدرنیزاسیون ایران

ج- توسعه کشاورزی                         د- همه موارد

۴۸-دولت آمریکا ازچه زمانی به عنوان قدرت برتر در سیاست خارجی ایران مطرح گردید؟

الف-۱۳۲۰              ب-پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲              ج-۱۳۴۲           د-۱۳۳۹

۴۹-چرا ايدئولوژي شاهنشاهي سكولار نتوانست در ايران طرفدار پیدا كند؟

الف- ريشه اي قومي و مذهبي          

ب- اثر پذيري فرهنگي مردم از روحانيت و شعائر مذهبي

ج- روحيه پذيرش الگوهاي غربي در ايران           

د-موارد الف و ب 

۵۰-منابع قدرت محمدر ضا شاه بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 بر چه پايه اي نبود؟

الف-نيروهاي مسلح و امنيتي           ب- شبكه حمايتي دربار   

ج-گروه هاي اجتماعي                     د-ديوان سالاري دولتي  

۵۱-كدام مورد از ويژگي هاي اصلي حوزه سياست در دوران پهلوي دوم نيست؟

الف- سطح پايين نهادمندي قدرت    ب- ماهيت شخصي قدرت و انحصار آن 

ج-گسترش احزاب سياسي            د- گسترش فساد

 ۵۲-فعالیت احزاب سیاسی زمان پهلوی دوم بعد از کدام رخداد ممنوع شد؟

الف-قیام مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲                   ب-کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲

ج- بعد از جنگ جهانی دوم                             د-قیام تیرماه ۱۳۱۴

۵۳-دور جدید استبداد که به استبداد نفتی از آن تعبیر می شود ،چه زمانی اتفاق افتاد؟

الف-پس از کودتای ۲۸مرداد                 ب-بعد از سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

ج-بعد از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹                   د-در سال ۱۳۵۲

۵۴-محمد رضا شاه برای ترویج ایرانی گرایی چه اقدامات عملی انجام داد؟

الف-برگزاری جشن های شاهنشاهی                 ب- اعمال سرکوب مخالفان

ج-تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی                  د- الف و ج

۵۵-تصویب کدام قانون به مستشاران و ماموران آمریکایی در ایران مصونیت قضایی می بخشید؟

الف-لایحه کاپیتولاسیون                           ب- قانون اساسی      

ج-لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی            د-قانون حمایتی

۵۶-یکی از پارادوکس های هویت سازی پهلوی ،بازگشت به ایران باستان  با ..... بود.

الف-احیای مظاهر فرهنگ اسلامی                 ب-احیای مظاهر سنتی

ج- احیای مظاهر فرهنگ غربی                        د- الف و ب

۵۷-در پاردوکس عملکرد رژیم پهلوی کدام اقدام ،شفافترین اقدامی بود که هزینه سنگینی برای شاه داشت و در ضمن حکایت گر وابستگی و سر سپردگی رژیم پهلوی بود؟

الف-تاسیس سپاه دانش                                   ب- تاسیس سفارت آمریکا

ج- احیای مظاهر فرهنگ غربی                            د- لایحه کاپیتولاسیون

۵۸-قيام تنباكو و جنبش مشروطيت در كدام عصر اتفاق افتاد؟

الف-عصر پهلوي اول             ب-  عصر پهلوي دوم      ج-عصر قاجاريه                د-عصر صفويه

۵۹-عصر پهلوی اول در فاصله چه سال هایی بود؟

الف-۱۳۲۰-۱۳۰۴        ب-۱۳۲۰-۱۳۰۰        ج-۱۳۲۰-۱۳۰۲       د-۱۳۳۰-۱۳۰۶

۶۰-ضلع سومی که آیت اله حائری آن را جبهه اصلی مقابل دین بر شمرد،کدام یک از موارد دیل بود:

الف-سیاسی      ب-اقتصادی       ج- لائیتیسم        د- الف و ب

۶۱-قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱با فتوای کدام عالم دینی صورت گرفت؟

الف-آیت اله بروجردی    ب-امام خمینی(ره)    ج-آیت اله کاشانی       د-شیخ  فضل اله نوری

۶۲-از مهم ترين حركت ضد استعماري دهه ۱۳۲۰ به شمار مي رود؟

الف- نهضت عدالتخانه             ب-نهضت ملي شدن صنعت نفت   

ج- نهضت مشروطيت             د-گزينه الف و ج

۶۳-موسس حوزه علميه قم چه كسي بود؟

الف- آيت الله بروجردی                           ب- آيت الله شيخ عبد الكريم حائري يزدي

ج- آيت الله شيخ فضل الله نوري               د- آيت الله كاشاني

۶۴-آرا ء سياسي  حضرت امام خميني (ره) با انتشار چه كتابي  مطرح شد؟

الف-تحرير الوسيله              ب- كشف اسرار              ج-الميزان               د- الغدير

۶۵-نویسنده کتاب "غرب زدگی"چه کسی است؟

الف-آیت الله طالقانی   ب-دکتر شریعتی        ج-جلال آل احمد              د-شهید مطهری

۶۶-در سال ۱۳۴۸حضرت امام خمینی (ره)کدام نظریه را مطرح ساخت؟

الف-نظریه مبارزه علیه استبداد                                  ب-نظریه وحدت امت اسلامی

ج-نظریه بیداری اسلامی                                          د-نظریه حکومت اسلامی

۶۷-نقطه آغازين وضعيت انقلابي در ايران از چه زماني و بعد از چه واقعه اي است؟

الف-۱۷دي ماه ۱۳۵۶– درج مقاله توهين آميز عليه حضرت امام (ره)    

ب- ۱۳آبان ۱۳۴۳- تبعيد حضرت امام (ره)

ج-۱۲بهمن ۱۳۵۷- ورود حضرت امام (ه)              

د- ۱۵خرداد ۱۳۴۲- قيام پانزده خرداد 

۶۸-مهم ترین وقایع انقلاب در فاصله مرداد تا مهر ۱۳۵۷ کدام یک از موارد زیر است؟

الف-حادثه سینما رکس آبادان                       ب-راهپیمایی عید فطر

ج-تظاهرات مردم اصفهان                             د-واقعه ۱۷شهریور

۶۹-ویژگی عمده اعتصابات سراسری در سال ۱۳۵۷کدام بود؟

الف-مردمی بودن                           ب-سراسری بودن

ج-دوری از خشونت                          د-هیچ کدام

۷۰-كداميك از علل رويگرداني مردم نسبت به حزب توده نيست؟

الف- عدم تجانس اعتقادي     ب- وابستگي به قدرت هاي بزرگ  

ج-هماهنگي با رژيم شاه        د- مخالفت با اهداف وشعارهاي انقلاب اسلامي

۷۱-چرا حزب توده و اغلب جریان های مارکسیستی با اقبال مردم مواجه نشدند؟

الف-وابستگی به قدرت های بیگانه            ب-الحاد و بی دینی

ج-رادیکال بودن                                   د-موارد الف و ب

۷۲-هدف از تشکیل جبهه ملی چه بود؟

الف-مبارزه با شوروی                     ب-خارج کردن ایران از دامن انگلیس

ج-ملی کردن صنعت نفت                د-موارد ب و ج 

۷۳-کدام یک از احزاب پس از انقلاب علیه لایحه قصاص در مجلس شورای اسلامی موضع گرفت؟

الف-جبهه ملی         ب-حزب توده         ج-مجاهدین انقلاب اسلامی         د-مجاهدین خلق

۷۴-كدام مورد موجب تغاير ديدگاه ها و عملكرد نهضت آزادي با جريان انقلاب اسلامي شد؟

الف- اعتقاد به جدايي دين و سياست                                                    ب- علم زدگي 

ج- وابستگي و خوش بيني به قدرت هاي جهاني بويژه آمريكا                      د-هر سه مورد

۷۵-مهندس بازرگان هدف از تشکیل نهضت آزادی را چه چیز هایی اعلام کرد؟

الف-حفظ اصالت نهضت ملی در چارچوب وحدت با جنبش نوین اسلامی

ب-فعالیت سیاسی

ج-فعالیت مذهبی

د-مخالفت با رژیم پهلوی

۷۶-براساس پژوهش هاي انجام شده اصلي ترين عامل انقلاب اسلامي ايران كدام است؟

الف-اقتصادي                 ب- سياسي          ج-فرهنگي                    د-اقتصادي و سياسي

۷۷-کدام یک از موارد زیر از شاخصه های اصلی انقلاب اسلامی ایران است؟

الف-فرهنگی بودن                                       ب- استقلال

ج-بازیابی هویت خودی                                   د-همه موارد 

۷۸-امام خمینی (ره) کینه تمام  ناشدنی استکبار نسبت به مردم ایران را نتیجه کدام عامل می داند؟

الف- اعتقادات و استقلال مردم ایران                      ب-قدرت نظامی مردم ایران

ج-ذخایر نفتی ایران                                            د-استقلال مردم ایران

۷۹-اسكاچپول كدام عامل را باعث ايجاد انقلاب مي داند؟

الف-  اقتصادي                 ب-  سياسي         ج-  روان شناختي           د- محروميت نسبي

۸۰-کدامیک از نظریه پردازان زیر نظريه « محرومیت نسبی» را در خصوص پيدايش انقلاب مطرح نمود؟

الف-اسکاچپول           ب-میشل فوکو          ج-تد رابرت گر         د- جیمز دیویس

۸۱-كداميك از افراد زير انقلاب اسلامي ايران را از بعد فرهنگي مورد مطالعه قرار داده است؟

الف- جيمز ديويس            ب- ميشل فوكو            ج- آبراهاميان             د- هانتينگتون

۸۲-نظريه «توقعات فزاينده » در خصوص پيدايش انقلاب ها توسط چه كسي ارائه شده است؟

الف- جيمز ديويس            ب- اسكاچپول            ج- آبراهاميان             د- تد رابرت گر

۸۳-دولت موقت وظیفه داشت تا زمینه تثبیت را تا ...... فراهم آورد.

الف- انتخابات خبرگان قانون اساسی

ب- همه پرسی و تعیین نوع نظام

ج-انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور

د- هیچ کدام 

۸۴-بعد از كدام حادثه تفكر انقلابي در مديريت كشور حاكم شد؟

الف- محاصره اقتصادي                 ب- تسخير لانه جاسوسي    

ج- شروع جنگ تحميلي              د- كودتاي نوژه

۸۵-کدام شعار ،قدرت نوظهورجمهوری اسلامی ایران را در ابعاد جدید نمایاند؟

الف- استقلال ،آزادی،جمهوری اسلامی         ب-نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی

ج- مرگ بر شاه                                       د-آمریکا هیچ غلظی نمی تواند بکند.

۸۶-از كدام حادثه به عنوان «انقلاب دوم» ياد مي شود؟

الف- دفاع مقدس                                        ب- تسخير لانه جاسوسي(سفارت) آمريكا   

ج-شكست حمله آمريكا به طبس                     د- شكست كودتاي نوژه

۸۷-دوره اول پس از انقلاب اسلامی ،چه دوره ای نام گرفته است؟

الف- دوره چالش ها       ب- دوره تثبیت نظام        ج- تداوم انقلاب اسلامی        د- توسعه اقتصادی

۸۸-آزادی کدام شهرو در چه عملیاتی ،نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس  محسوب می شود؟

الف-خرمشهر- نصر                               ب- قصر شیرین- والفجر8

ج-خرمشهر- بیت المقدس                       د- هیچ کدام

۸۹-كداميك از گفتمان هاي دوره تداوم انقلاب اسلامي نيست؟

الف- توسعه اقتصادي و سازندگي       ب-اصلاح طلبي و توسعه سياسي  

ج- عدالت                                    د- توسعه اجتماعي

۹۰-در برنامه اول توسعه به کدام موضوع توجه کمتری شده بود.

الف-توسعه اقتصادی        ب-توسعه سیاسی           ج-توسعه فرهنگی              د-موارد ب و ج

۹۱-در دولت اصلاحات ، کدام مسئله مقدم بر سایر مسایل بود؟

الف-توسعه اقتصادی          ب-توسعه سیاسی         ج-ارتباط با آمریکا          د-فقر زدایی

۹۲-الگوی استعمار و استبداد برای غارت کشور های جهان سوم بر چه اساسی پایه ریزی شده است؟

الف-فشار اقتصادی                                   ب- استحاله فرهنگی

ج-حمله نظامی                                        د- گسترش دموکراسی

۹۳-کدام گزینه از دستاورد های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در عرصه داخلی به شمار نمی آید؟

الف-ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی 

ب-نفی مظاهر فرهنگی غرب و مقابله با تهاجم فرهنگی

ج-ایجاد روحیه خود باوری

د-ارتقاء جایگاه زن در اجتماع

۹۴-کدام یک از گرینه های دیل ،مهم ترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی در سطح داخلی می باشد؟

الف- استقلال سیاسی                            ب-استقلال اقتصادی

ج-خودباوری و خود اتکایی                          د-الف و ب

۹۵-مهمترين اقدام جهت مهار انقلاب اسلامي ايران كدام عامل بوده است؟

الف- محاصره اقتصادي           ب- حمله عراق به ايران    ج- ايجاد اختلاف داخلي         د- گسترش ناتو

۹۶-راهبرد دهه چهارم انقلاب اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب چيست؟

الف- پيشرفت مادی                ب- عدالت وپيشرفت       ج- محروميت زدايي               د-توسعه

۹۷-برای آینده انقلاب اسلامی چه موضوعی به عنوان ضرورتی كارآمد در جهت برداشتن گام هاي بلند براي پيشرفت لازم است؟

الف-مادگي نظامي                                              ب-آسیب شناسی

ج-تدوین استراتژی های خرد                                   د-آینده پژوهی

۹۸-قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کدام یک از مولفه های دیل نمود می یابد؟

الف-جذب               ب: اقناع         ج-قدرت نظانی                 د-موارد الف و ب

۹۹-تهاجم فرهنگی عصر کنونی، بیشتر با استفاده از کدام یک از ملزومات فرهنگی صورت می گیرد؟

الف: کتاب- مطبوعات                                     ب: سینما – ماهواره

ج: کامپیوتر- برنامه های نرم افزاری                     د: همه موارد

۱۰۰-اینکه در حال حاضر بخش در خور توجهی از سرفصل های علوم انسانی بر گرفته از نظریات دنیای غرب است ،کدام چالش پیش روی انقلاب اسلامی است؟

الف- چالش بین المللی       ب- چالش داخلی          ج- تهاجم فرهنگی        د- جنگ نرم

۱۰۱-در دیدگاه .....،اقتصادو سیاست و امور اجتماعی،حوزه خاصی دارند ،در این امور نباید به دخالت دین و اصول دینی اندیشید.

الف-مارکس          ب- کاپیتالیسم                ج- سکولاریسم               د-الف و ب

۱۰۲-اشاعه جدايي دين از همه ساحت هاي زندگي اجتماعي (سكولاريسم) ،جزء كدام چالش پيش روي انقلاب اسلامي است؟

الف-  چالش داخلي     ب- تحريم هاي بين المللي      ج- تبادل فرهنگي      د- چالش بين المللي

۱۰۳-تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران از طرف چه كشوري و چه سالي آغاز شد؟

الف- آمريكا- 1358        ب- انگلستان -1358       ج-آمريكا-1360       د- آلمان-1359

۱۰۴-چرا كشور هاي غربي از دستيابي جمهوري اسلامي ايران به انرژي هسته اي ممانعت مي كنند؟

الف- به دليل داشتن منابع فسيلي               

ب-  جهت جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي

ج- به دليل روحيه استكبار ستيزي جمهوري اسلامي ايران    

د- به دليل عدم توانايي ايران در استفاده از آن

۱۰۵-هدف از جنگ نرم چيست؟

الف- بر اندازي نظام سياسي يك كشور               ب-اصلاح نظام سياسي يك كشور

ج- كمك به پيشرفت يك كشور                           د- ارتقاء فرهنگ يك كشور

۱۰۶-در فرآيند جنگ نرم كدام تاكتيك كاربردي ترين روش در رويارويي با ملت ها ست؟

الف- كلي گويي                ب- پاره حقيقت گويي         ج- جنگ رسانه اي             د-مبالغه

۱۰۷-کدام روش از تاکتیک های جنگ نرم نیست؟

الف- جنگ رسانه ای    ب- کلی گویی     ج- توسل به حمله نظامی        د-شایعه پراکنی

۱۰۸-در کدام روش از تاکتیک های جنگ نرم،واژه ها را به صفات مثبت و منفی تبدیل می کنند؟

الف-جنگ روانی      ب-مبالغه          ج- مغالطه         د- بر چسب زدن

۱۰۹-ضریب نفوذ شایعه به چه چیز هایی بستگی دارد؟

الف-اهمیت شایعه              ب-  ابهام شایعه            ج- کلی گویی      د-گزینه الف و ب

۱۱۰-در تعیین نوع تیتر روزنامه ها،کدام روش نرم بیشتر کاربرد دارد؟

الف-پاره حقیقت گویی     ب- انسانیت زدایی       ج-کلی گویی         د-هیچ کدام

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

باسمه تعالی

برای دریافت متن وصیت نامه الهی - سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه به نشانی زیر مراجعه نمایید.

http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

باسمه تعالي

 وصيت نامه حضرت امام (ره) به عنوان يكي از قويترين و بهترين مواريث معنوي آن حضرت مورد توجه است. در پيوند زير،متن بيانات حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)  در خصوص وصيت نامه حضرت امام(ره) -كه در نوزدهمين سالگرد ارتحال ايشان  در ۱۴ خرداد سال ۱۳۸۷  ايراد شده است-مورد اشاره قرار گرفته است.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463

همچنين نمودار موضوعي بيانات فوق الذكر  از طريق پيوند زير قابل دسترسي و بهره برداري است.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/7281/vasiate-mam.pdf

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

باسمه تعالي

يكي از روش هاي مطالعه ،خلاصه كردن مطالب اصلي متن مورد مطالعه است. در خصوص وصيت نامه حضرت امام خميني (ره) اين مهم توسط پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي(مدظله العالي)  انجام گرفته است كه در پيوند زير دسترسي به آن امكان پذير است.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/9455/vasiate-emem.pdf

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

باسمه تعالی

سیری در وصيتنامه سياسى - الهى حضرت امام خمينى(ره)*

وصيتنامه سياسى - الهى حضرت امام خمينى(ره) با يك مقدمه ۷ صفحه‏اى كه شرح مختصرى بر معارف حقه و انديشه و عقيده الهى ايشان مى‏باشد آغاز مى‏گردد.

 اگرچه اين مقدمه به گونه‏اى، شهادت و گواهى امام به اصول اعتقادى و اركان مهم نظرى و عملى اسلام مى‏باشد؛ لكن دقت و توجه بيشتر در اين سطور بيانگر آن است كه حضرت امام قصد آن داشتند تا در همين مختصر نيز حقانيت دين الهى و سنت پيامبر(ص) و به تعبير خود ايشان، ثقلين يا ثقل اكبر - خط توحيد و راه پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين - سلام‏اللَّه عليهم اجمعين - و نفى طاغوت را بازگو نموده و از اين طريق با آخرين كلام و وصيتش كه بعد از وى معرّف عقيده و مرام آن حضرت خواهد بود، اسلام ناب محمدى(ص) را پس از 1400 سال يك بار ديگر از انحرافات، اوهام و اضافات ساخته شده به دست دين‏فروشان و دشمنان مغرض و جاهلان متنسك ممتاز نمايند.

در اين مقدمه، حضرت امام با تكيه بر همراهى دين و سياست با ذكر نمونه‏هاى عينى به بيان حقانيت اين طرز تفكر پرداخته و مدعيان دروغين اسلام در طول تاريخ، و مناديان اسلام امريكايى در عصر حاضر را معرفى كرده و با مشخص نمودن چهره واقعى اسلام و تبيين اسلام ناب محمدى(ص) به انحرافات ايجاد شده در دنياى امروز - كه در ادامه حركتهاى اسلام‏زدايى گذشته دشمنان مى‏باشد - اشاره كرده و ارائه طريق مى‏نمايد.

به دنبال اين مقدمه، حضرت امام به حسب وظيفه و با اميد به تداوم انقلاب اسلامى و بقاى دستاوردهاى آن با سفارش نسل حاضر و نسل هاى آينده به آنچه كه در حفظ و بقاى اين وديعه الهى دخالت دارد، به بيان دو تذكر اساسى در «لزوم توجه به پيدايش و كيفيت مبارزه و انگيزه انقلاب» و «قدرت و توانمندى اسلام و حكومت اسلامى در به سعادت رسانيدن جوامع انسانى و اداره امور و مقدرات آن و تحقق عدالت اجتماعى و نفى مظاهر ظلم و فساد كه از موانع كمال انسانها به حساب مى‏آيد» مى‏پردازد و آنگاه در ضمن هجده بند با ارائه رهنمودهاى عملى و سازنده خويش كه ضامن تداوم انقلاب اسلامى و عزت و سربلندى ملتها است، حجت را بر اقشار مختلف جامعه، مسئولين و دولتمردان جمهورى اسلامى ايران، حكام كشورهاى اسلامى، مسلمين سراسر دنيا و مستضعفان جهان تمام مى‏كند.

موضوعاتى كه در اين قسمت از وصيتنامه به آنها پرداخته شده به اختصار عبارتند از:

 انقلاب اسلامى:

الف) رمز پيروزى و بقاى انقلاب و لزوم وحدت امت اسلامى در تداوم آن.

ب) معرفى توطئه دشمنان در تبليغ اينكه اسلام توانايى اداره جامعه را نداشته و اسلام از حكومت و سياست جدا است و ارائه دلايلى بر ردّ اين ادعا.

ج) بيان توطئه دشمنان در تبليغ اين نكته كه جمهورى اسلامى براى مردم كارى انجام نداده و ارائه دلايل و پاسخهاى مناسب بر نفى چنين نظرى.

حضرت امام(س) در اين قسمت به مقايسه انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى با انقلابها و نظامهاى ديگر، مردم آن با مردم ديگر كشورها، مسئولين آن با مسئولين زمان طاغوت، به ارائه توصيه‏هايى به مخالفان و مغرضان و فريب‏خوردگان، براى داشتن قضاوت صحيح، پرداخته و مردم را به گرامى داشتن انقلاب و دانستن قدر نعمات آن دعوت مى‏نمايند.

د) معرفى توطئه دشمنان در به انزوا كشيدن روحانيت و سركوبى آنان و ايجاد اختلاف بين روحانيت و دانشگاهيان و بيان ضرورت ايستادگى روحانيون در مقابل اين توطئه‏ها.

ه) معرفى توطئه ديگر دشمنان در ترويج بيگانگى از خويش در كشورهاى استعمارزده و القاى روحيه غربزدگى يا شرقزدگى در ميان ملتها و نتيجتاً خودباختگى در مقابل سلطه‏گران.

در اينجا نيز، حضرت امام(س) با معرفى نحوه عملكرد استعمارگران و راههاى مقابله با اين توطئه‏ها تا رسيدن به استقلال فرهنگى، سياسى و اقتصادى و مراقبت در نحوه برقرارى روابط با اين چپاولگران بين‏المللى، وصاياى ارزنده‏اى ارائه مى‏نمايند.

و) بيان توطئه دشمنان در ايجاد انحراف در مراكز تعليم و تربيت خصوصاً دانشگاهها و جداسازى آنها از فرهنگ اسلامى و روحانيت.

در اين قسمت حضرت امام با ارائه توصيه‏هايى گرانقدر روشهاى مقابله با اين توطئه را به مسئولين تعليم و تربيت و دانشگاهيان متذكر مى‏شوند.

 مهمات امور:

ز) تعهد وكلاى مجلس و ارائه رهنمودهايى به وكلا و نمايندگان مجلس، وصيت به رئيس جمهور و رهبرى و توصيه به مردم جهت شركت در انتخابات و انتخاب افراد متعهد به اسلام.

ح) اهميت قضاوت و ارائه توصيه‏هاى لازم به مقامات قضايى و قضاوت و نحوه عملكرد آنان.

ط) حوزه‏هاى علميه و وصيت در مورد نحوه اداره و آموزشهاى لازم در حوزه‏ها.

ى) اصلاح و تصفيه قوه اجراييه و ارائه توصيه‏هايى جهت هدايت آن به سمت حذف كاغذبازيها و خدمتگزارى به مردم محروم و نحوه عملكرد مسئولين و دولتمردان در انجام امور مردم و استفاده از پشتيبانى آنان، توصيه و تأكيد بر توجه به مسائل اساسى در وزارت امور خارجه و وصيت به ملتها و كشورهاى اسلامى در قطع ريشه‏هاى وابستگى، وصيت به وزارت ارشاد اسلامى و نحوه عملكرد آن در تبليغ حق در مقابل باطل و تلاش در جهت ارائه چهره حقيقى جمهورى اسلامى به جهانيان.

ك) اهميت مراكز تعليم و تربيت از كودكستانها تا دانشگاهها و توجه به تعليم و تهذيب و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان با برنامه‏هاى اسلامى و توصيه‏هايى جهت تنظيم برنامه‏هاى دانشگاهها بر اساس اصول اسلامى.

ل) قواى مسلح و نقش آنان در حفظ انقلاب و ارائه توصيه‏هايى به قواى مسلح در خصوص حفظ اسلام و جلوگيرى از ورود نيروهاى مسلح در احزاب و گروههاى سياسى و لزوم تلاش در جهت رسيدن به خودكفايى صنعتى و نظامى.

م) ارائه توصيه‏هايى در جهت هدايت راديو – تلويزيون، مطبوعات، سينماها، تئاترها و... براى جلوگيرى از تباهى و تخدير مردم خصوصاً نسل جوان و لزوم دقت مسئولين و مردم در نحوه استفاده از اين وسايل مهم در جهت مصالح اسلام. 

 نصايح و مواعظ:

ن) ارائه توصيه‏هايى به گروهكها و مخالفين جمهورى اسلامى و فريب‏خوردگان دول استعمارگر و نصيحت مشفقانه آنان براى بازگشت از خطاهاى گذشته و خدمت به محرومين و مستضعفين. وصيت به نويسندگان و گويندگان و روشنفكران و اشكالتراشان و صاحبان عقده در جهت بازگشت از راه غلط گذشته و خدمت به مردم و نظام جمهورى اسلامى.

س) ارائه توضيحاتى روشنگرانه پيرامون مشى معتدل اقتصاد اسلامى، حدود و شرايط مالكيت و سرمايه و نحوه بهره‏گيرى از آن.

ع) وصيت و نصيحت به روحانى‏نماهايى كه با انگيزه‏هاى مختلف با نظام جمهورى اسلامى و نهادهاى آن مخالفت مى‏كنند و توصيه به آنان جهت تفكر و قضاوت صحيح و هشدار نسبت به تفسير غلط شرايط ظهور امام زمان(عج).

ف) وصيت به ملتها و مسلمانان و مستضعفان جهان براى قيام، با اعتماد به خويشتن و عدم اتكا به حكام و دست‏اندركاران كشورها يا قدرتهاى خارجى. و توصيه جهت حركتى جهانى به سوى تشكيل يك دولت اسلامى از طريق ايجاد جمهوريهاى آزاد و مستقل.

ص) وصيت به مردم در مقاومت و ايستادگى و تحمل سختيها و رنجها براى رسيدن به اهداف بزرگ، چرا كه رنجها و محروميتها مناسب با بزرگى مقصد و ارزش و رتبه آن هستند و اينكه در اين راه مى‏بايست مردم به خودشناسى و خودكفايى و استقلال با همه ابعادش توجه نموده و اهتمام ورزند.

حضرت امام(س)، در قسمت آخر وصيتنامه ضمن تعيين فردى كه بعد از رحلت ايشان (و براى نخستين بار) وصيتنامه را  گشوده و براى ديگران خواهد خواند، به چهار نكته مهم زير اشاره مى‏كنند:

1. رد نسبتهايى كه به ايشان داده شده است و تعيين ملاك انتساب نوشته‏ها و گفته‏هاى امام.

2. رد ادعاى كسانى كه مى‏گويند اعلاميه‏هاى امام را نوشته‏اند.

3. رد ادعاى كسانى كه معتقدند رفتن امام به پاريس با مشورت و نظر آنها بوده است.

4. تذكر اين نكته كه ميزان وضعيت هر فردى «حال فعلى» اوست.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*برگرفته از نرم افزار چند رسانه ای وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام خمینی (ره) که در بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی آن حضرت توسط ستاد بزرگداشت مراسم ایشان تدوین و منتشر شد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

باسمه تعالی

قابل توجه اساتید محترم درس انقلاب اسلامی ایران

فراخوان انجام تحقیقات مشترک

نظر به اهمیت تهیه گزارش از مطالعات و پژوهش های انجام شده ، نگارش مقالات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی توسط اساتید دانشگاه یک ضرورت محسوب می شود.

همچنین انجام تحقیقات به صورت مشترک ،ضمن ایجاد روحیه انجام کار گروهی ،موجب هم افزایی توانایی های موجود در اساتید می شود.

لذا از تمامی اساتیدی که مایل هستند در این خصوص کار مشترک انجام دهیم ،تقاضای می شود  مراتب را در این وبلاگ و یا به نشانی mdolatyar@yahoo.com   به اطلاع اینجانب برسانند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

بسم الله الرحمن الرحيم

بي شك انقلاب اسلامي شكوهمند مردم ايران ، يكي از تحولات مهم در طول تاريخ بشريت بوده ،هست و خواهد بود .تبيين،ترويج و پاسداشت اين پديده شگرف ،وظيفه  هر كسي است  كه  عظمت اسلام خواسته اوست و رشد و شكوفايي ايران را در سايه سار اسلام عزيز جستجو مي كند. ارائه  دو واحد درسي تحت عنوان «انقلاب اسلامي ايران» به همه دانشجويان دوره هاي كارشناسي در سطح دانشگاه هاي كشور  را نيز  مي توان در اين چارچوب معني نمود.

بي ترديد يك از مهمترين عرصه هاي موجود براي  حفاظت از ارزش هاي اين انقلاب بزرگ ، حضور و تسلط بر فضاي رسانه اي و بهره برداري از فن آور ي نوين اين حوزه است.

با توجه به توفيق اينجانب درتدريس« انقلاب اسلامي ايران»و درس «وصایای حضرت امام(ره) » در دانشگاه آزاد اسلامي و نظر به بهره گيري از امكانات رسانه اي نوين،راه اندازي  يك وبلاگ در اين زمينه به صورت خاص و استفاده از آن براي تبيين رويداد ها و مسائل حوزه هاي مختلف مربوط به انقلاب اسلامي به صورت عام ، ضروري به نظر  مي رسيد.

لذا با بهره گيري از ذوق و سليقه دانشجويان عزيزم اين مهم به انجام رسيد و اميدوارم  مورد توجه و استفاده قرار گيرد و با عنايت  شما بيننده عزيز بر غناي آن افزوده شود.   

                                                                   فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |